Get Adobe Flash player

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Volgende materialen worden vermeld in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon onderwijs. Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school.

De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking. Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig moet zijn.

Spelmateriaal (OD LO 2.6)

Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)

Toestellen (ET LO 1.9)

Klimtoestellen (ET LO 1.14)

Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)

Boeken (OD NL 3.4)

Kinderliteratuur (OD MV 3.5)

Kinderromans (ET NL 3.5)

Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)

Passer (ET WIS 3.5)

Globe (ET WO 6.2)

Atlas (ET WO 6.11)

Kompas (ET WO 6.3)

Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8)

Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5)

Infobronnen (OD NL 3.4)

Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)

Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)

Materialen uit de volgende categorieën worden verondersteld in voldoende mate aanwezig te zijn en staan in functie van het nastreven van de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de eindtermen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.

Een school beslist op basis van haar pedagogisch project welke materialen zij wenst te gebruiken.

Schrijfgerief

Tekengerief

Knutselmateriaal

Constructiemateriaal

Planningsmateriaal

Leer- en ontwikkelingsmaterialen

Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software...

Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal

Multimediamateriaal

Meetmateriaal

Andere

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

 • Activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen; maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs;
 • Verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het onderwijs verlevendigen;
 • Diensten die de school aanbiedt zonder verplichting.
 • Hieronder vindt u de lijst van bijdragen die na overleg binnen de schoolraad door het schoolbestuur gevraagd worden aan de ouders voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van materialen die niet kosteloos kunnen aangeboden worden.
 • Bij verlies of beschadiging van materiaal hierboven vermeld kunnen de door school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.

 

1. Verplichte onkosten :

 • zwemmen in het lager : € 0,75 voor een zwembeurt (1ste leerjaar zwemt gratis)
 • turnkledij : truitje € 6 (het eerste truitje wordt u gratis aangeboden)
 • broekje € 10
 • sportdag lager : richtprijs € 10
 • tocht met natuurgids lager : richtprijs € 1
 • bezoek aan theater kleuter en lager - tweemaal per jaar : richtprijs € 6 per bezoek.
 • Afhankelijk van de behandelde onderwerpen en de actualiteit zijn meer leeruitstappen mogelijk. 
  Deze prijzen zijn nu niet te voorzien.

2. Onkosten voor niet verplichte, maar sterk aanbevolen activiteiten :

Volgende activiteiten maken deel uit van ons schoolleven, maar zijn niet verplicht omdat ze niet kosteloos zijn. 
Er is een hulpfonds op school om eventueel voor een deeltje tussen te komen in geval van financiële moeilijkheden. Niet deelnemers hebben een vervangprogramma op school.

 • kleuters : schoolreis : richtprijs € 10 (drankje inbegrepen, maaltijd zelf mee te brengen)
 • 1ste leerjaar : schoolreis : richtprijs € 25 (drankje inbegrepen, maaltijd zelf mee te brengen)
 • 2de tot 5de leerjaar : tweejaarlijks schoolreis : richtprijs € 25 (drankje inbegrepen, maaltijd zelf mee te brengen)
 • andere jaar : driedaagse openluchtklas : richtprijs € 120 alles inbegrepen
 • 6de leerjaar : sneeuwklas : richtprijs € 560

3. U kan vrij intekenen op het volgende :

Abonnementsgeld telkens voor 4 maanden of 1 jaar.

 • Zonneland, voor 5de en 6de leerjaar € 17/14/13 of € 38
 • Zonnestraal, voor 3de en 4de leerjaar € 17/14/13 of € 38
  Zonnekind, voor 1ste en 2de leerjaar € 17/14/13 of € 38
 • Doremi, voor 3de kleuterklas € 17/12/12 of € 36
 • Dokadi voor de 2de kleuterklas € 17/12/12 of € 36
 • Dopido, voor 1ste kleuterklas € 17/12/12 of € 36

 

Andere boekjes voor 1 jaar :

 

Leesbeestje + cd voor 1ste kleuterklas € 24

Leesknuffels + Kid'i PLUS voor 2de € 37 en 3de kleuterklas € 39

Robbe en Bas voor 1ste graad € 30

Leeskriebels voor 2de graad € 30

Vlaamse filmpjes voor 3de graad € 31

Kerst- , paas- en vakantieboeken € 7

Mol en beerkrantje 1ste leerjaar (9 nummers) € 14,10

Eventail-junior En Action - groeiboeken Frans 5de en 6de leerjaar € 10,30

4. Andere onkosten 

 • warme maaltijd lager € 3,20 (soep, aardappelen, groenten en vlees)
 • warme maaltijd centrum kleuters € 3,00 (soep, aardappelen, groenten en vlees)
 • middagopvang: € 0,80
 • soep (lager & kleuters): € 0,70
 • water uit drinkfonteintjes gratis
 • Voor- en naschoolse opvang per aangevat half uur : € 0,90

Copyright VBS Lebbeke 2015